Правила и условия 

- При изпускане и нарушаване на конструкцията, преди поставянето ѝ, лабораторията не носи отговорност. 

- При дефект, настъпил от изработката на конструкцията, лабораторията поема отговорност за отстраняването му.