Информация за доставка 

1. Изработените конструкции ще Ви бъдат доставени с избран от Вас доставчик като имате тези 3 опции за избор,:

2. Ние поемаме цената на доставката  за поръчка над 200 лв.

3. Фиксирана цена за доставка 7 лв. 

4. Чрез лично предаване в лабораторията eDental. 

5. Ще бъдете уведомени, когато вашата конструкция е готова, чрез нашата платформа. 

6. При дефект в конструкцията, лабораторията носи отговорност.